avatar

Kun. Erastas Murauskas

Parapijos klebonas

1963 08 08 * 2002 03 10 * 2003 04 23

Raseinių g. 27, Šiluva, 60432 Raseinių r.
Tel. +370 612 56938 / 8 (428) 43190
El. p. erastasm@yahoo.com

Gimė 1963 m. rugpjūčio 8 d. Šiauliuose. 1981 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio gimnaziją, 1986 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir iki 1996 m. dirbo projektuotoju Kauno žemės ūkio projektavimo institute.

1996-2001 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 2002 m. kovo 10 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įšventintas į kunigus.

Sielovadinę tarnystę pradėjo Kaune, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje, vėliau kunigavo Kaune, Šventosios Dvasios parapijoje, po to – Eržvilko ir Vadžgirio parapijose.

2003 04 23 paskirtas Šiluvos parapijos klebonu, taip pat aptarnaujančiu Žaiginio, o nuo 2004 02 23 – dar ir Lyduvėnų parapijas.

2001 06 29 kun. E. Murauskas Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus paskirtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės kapelionu, nuo 2003 04 23 buvo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso, veikusio Šiluvos Jono Pauliaus II namuose iki 2017 pavasario, dvasios tėvu.

avatar

Kun. Darius Vasiliauskas

Šiluvos šventovės (Apsireiškimo koplyčios) rektorius

1987 02 16 * 2013 01 06 * 2018 06 19

Jono Pauliaus II g. 24, Šiluva, 60432 Raseinių r.
Tel. +370 615 63109
El. p. rektorius@siluva.lt

Gimė 1987 m. vasario 16 dieną Taujėnų miestelyje, Ukmergės rajone. 2005 metais baigė Taujėnų vidurinė mokyklą.

2005-2013 studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 2013 m. sausio 6 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus.

Kunigišką tarnystę pradėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje vikaro pareigomis, vėliau buvo LSMU Kauno klinikų kapelionu, Kauno  krašto ateitininkų dvasios tėvu, Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

2014-2017 paskirtas Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos klebonu.

Nuo 2018 06 19 paskirtas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios rektoriumi.