Vadovybė

Draugijos pirmininkė
ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ, el. p. draugija@siluva.lt

Pavaduotojas
Evaldas Darškus, el. p. evaldas@darskus.lt

Kapelionas
kun. Gytis Stumbras, el. p. gytis.stumbras@gmail.com

Skyriai

Jonavos dekanatas

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos skyrius

Vadovė Dalia Bartauskienė

Tel. 8 699 15530

El. p. bartauskiene@gmail.com

Jurbarko dekanatas

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos skyrius

VadovėRasa Greičiūtė,

Tel. 8 615 12397

El. p. rasagrei@gmail.com

Kauno I dekanatas

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos skyrius

Vadovė Ramona Jakaitienė,

Tel. 8 680 49547

El. p. jakaitiene.ramona@gmail.com

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos skyrius

Vadovė Ada Azaravičienė

Tel. 8 615 33443

El. p. adaazaraviciene@hotmail.com

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos skyrius

Vadovė Irena Nemyrienė

Tel. 8 658 20853

El. p. irena.nemyriene46@gmail.com  

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos skyrius

Vadovė Vilija Karčiauskienė

Tel. 8 657 77880; 8 676 06952

El. p. vilijazelvyte@gmail.com   

Kauno Šv. Kryžiaus parapijos skyrius

Vadovas Giedrius Tumelis

Tel. 8 675 51468

El. p. giedriustum@gmail.com

Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos besikuriantis skyrius

El. p. audrone326@gmail.com

Kėdainių dekanatas

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos skyrius

Vadovė Aldona Jasutienė

Tel. 8 615 63994

El. p. a.jasutiene@antstoliai.lt

Raseinių dekanatas

Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos skyrius

Vadovė Salomėja-Leonarda Brazinskaitė              

Tel. 8 616 71757                                                                             

El. p. salomeja.brazinskaite@gmail.com

Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijos skyrius

Vadovė Vilma Šablauskienė

Tel. 8 685 70638

El. p. vilma.jociute@gmail.com

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos skyrius

Vadovė Rasa Šinkūnaitė

Tel. 8 630 66515

El. p. rasasinkute@yahoo.com

Ukmergės dekanatas

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos skyrius

Vadovė Regina Sabaliauskienė,

Tel. 8 645 51939

El. p. regin.saba@gmail.com

Duomenys: 2020 m. kovo 1 d.