Šiluvoje vyko Švč. M. Marijos draugijos kongresas

Praėjus lygiai dešimčiai metų nuo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrimo Šiluvoje balandžio 12-13 dienomis šios Draugijos nariai rinkosi į kongresą. Jam ruoštis buvo pradėta dar praėjusių metų rugsėjį, o …

Velykų pamaldos Šiluvos parapijoje

DIDYSIS KETVIRTADIENISŠv.Mišių, Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo diena Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val. bazilikoje. Po jų – procesija į Garbinimo altorių. Vyks adoracija. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių. DIDYSIS …

01 25 | Ligonių diena Šiluvoje

Pamaldų tvarka paskutinį mėnesio penktadienį SPALIO-BALANDŽIO MĖN.: 11.30 • Rožinio malda (bazilikoje)12.00 • Šv. Mišios meldžiant fizinio ir dvasinio išgydymo (bazilikoje) 12.45 • Švč. Sakramento adoracija (Ligonių Sveikatos koplytėlėje) 15.00 • Gailestingumo vainikėlis ir Švč. Sakramento uždarymas (Ligonių Sveikatos koplytėlėje)15.30 • …