Pamaldų tvarka Šiluvoje šiltuoju sezonu

Nuo gegužės mėn. Šiluvoje keičiasi šv. Mišių laikas. Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: Prasideda 18 val. šv. Mišios. Prieš jas (17.30) meldžiamasi rožinis. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: Sugrįžta 8 …

Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos Šiluvoje vyksta visą gegužės mėnesį: Pirmadieniais-šeštadieniais Apsireiškimo koplyčioje po 18 val. šv. Mišių. Sekmadieniais bazilikoje po 12 val. šv. Mišių.

Šiluvoje vyko Švč. M. Marijos draugijos kongresas

Praėjus lygiai dešimčiai metų nuo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos įkūrimo Šiluvoje balandžio 12-13 dienomis šios Draugijos nariai rinkosi į kongresą. Jam ruoštis buvo pradėta dar praėjusių metų rugsėjį, o …

Velykų pamaldos Šiluvos parapijoje

DIDYSIS KETVIRTADIENISŠv.Mišių, Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo diena Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18 val. bazilikoje. Po jų – procesija į Garbinimo altorių. Vyks adoracija. Adoracijos metu bus klausoma išpažinčių. DIDYSIS …