Pamaldų tvarka Šiluvoje šiltuoju sezonu

Nuo gegužės mėn. Šiluvoje keičiasi šv. Mišių laikas. Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje: Prasideda 18 val. šv. Mišios. Prieš jas (17.30) meldžiamasi rožinis. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje: Sugrįžta 8 …

Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos Šiluvoje vyksta visą gegužės mėnesį: Pirmadieniais-šeštadieniais Apsireiškimo koplyčioje po 18 val. šv. Mišių. Sekmadieniais bazilikoje po 12 val. šv. Mišių.