(!) Formoje prašoma asmeninė informacija reikalinga tik automatiniam laiškų siuntimui išvengti. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami stengiantis nustatyti asmens tapatybę bei jokiais kitais tikslais, taip pat nebus saugomi ir perduodami tretiesiems asmenims.

(!) Tai nėra intencijos, kuromis aukojamos šv. Mišios. Norintys, kad jūsų prašymu būtų Šiluvoje aukojamos šv. Mišios, kreipkitės į parapijos kleboną.

(!) Atsiųstos intencijos skelbiamos šiame puslapyje kviečiant kiekvieną, jas skaitantį, taip pat visus, siunčiančius savo intencijas, jungtis bendrai į užtarimo maldą kitų prašymais.

(!) Tą pačią intenciją užtenka atsiųsti vieną kartą.

Rašykite konkrečiai ir kaip įmanoma trumpiau.
(Nebus skelbiama)
(Nebus skelbiama)

Jūsų ir atvykusių piligrimų intencijomis Šiluvoje meldžiamasi kiekvieną dieną 15 val. Ligonių Sveikatos koplytėlėje Gailestingumo vainikėlio metu, o kas antrą šeštadienį 14 val. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje vyksta Rožinio malda, tiesiogiai transliuojama per Marijos radiją, kurioje taip pat pavedame jūsų prašymus Mergelės Marijos užtarimui.