2019 m. rugsėjo 7–15 d.

Atlaidų programa:

No event found!

Pamaldų tvarka atlaidų metu:

ŠV.  MIŠIOS

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

ATGAILOS  IR  SUTAIKINIMO  SAKRAMENTAS

8–19 val. Bazilikoje, Apsireiškimo koplyčioje, aikštėje

„TURIU TAU LAIKO“ (palapinė aikštės gale)

10–18 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)

ŠVENČIAUSIOJO  SAKRAMENTO  ADORACIJA

11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

KATECHEZĖS

11.40 ir 17.45 val. aikštėje

KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS

9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios
(9 val. autobusiukas nuveš nuo Šiluvos parduotuvės aikštelės)

LITURGINĖS VALANDOS – RYTMETINĖ

9 val. Bazilikoje

MARIJOS  VALANDOS
9.30 val. Bazilikoje

GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
15 val. Bazilikoje

ROŽINIO  MALDA 

11.10 val. aikštėje 
14 val. Bazilikoje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

VAIKŲ PALAIMINIMAS

Po vakaro šv. Mišių aikštėje