Lankomos vietos

Apsireiškimo koplyčia

Jono Pauliaus II g. 2

Aikštė

Tarp bazilikos ir koplyčios

Rožinio slėpinių stotys

Abibus aikštės

Muziejus

M. Jurgaičio g. 17

Piligrimų informacijos centras

M. Jurgaičio g. 17

Bazilika

M. Jurgaičio g. 2

Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas

Bazilikos didžiajame altoriuje

Ligonių Sveikatos koplytėlė

Bazilikoje, altoriaus dešinėje

Kryžiaus kelio stotys

2,2 km už Šiluvos Raseinių kryptimi