Pamaldos Šiluvoje 13 dieną:

8.00
9.00
10.00
11.00
11.30
12.00
13.30
15.00

Šv. Mišios
Šv. Mišios
Šv. Mišios
Švč. Sakramento adoracija
Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija
Pagrindinės šv. Mišios, vadovauja vyskupai
Švč. Sakramento adoracija iki 16 val.
Dievo Gailestingumo vainikėlis

Apsireiškimo koplyčioje
Apsireiškimo koplyčioje
Bazilikoje

Bazilikoje
Bazilikoje
Bazilikoje
Ligonių Sveikatos koplytėlėje
Ligonių Sveikatos koplytėlėje

Po 9, 10 ir 12 val. šv. Mišių Piligrimų informacijos centre visi vaišinami arbata!

Šventimo istorija

Tryliktos dienos pamaldumas Marijai išpopuliarėjo po jos apsireiškimų Fatimoje (Portugalija), kuomet 1917 m. gegužės-spalio mėn. ji pasirodydavo trims piemenėliams būtent 13 mėnesio dieną.

Tradicija švęsti šią dieną Šiluvoje gyvuoja nuo 1981 metų. Tuometinis Šakių dekanas, dabar Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC pargabeno airių katalikų dovaną Lietuvos katalikams – Švč. Mergelės Marijos statulą (dabar ją galima išvysti Apsireiškimo koplyčioje altoriaus nugarinėje pusėje). Tryliktą dieną keliauti į Šiluvą tapo vis labiau populiaru: 1988 m. Šiluvos klebonas mons. Vaclovas Grauslys liudijo, kad pagrindines pamaldas koncelebruoja nuo 15 iki 25 kunigų ir išdalijama 1500–2000 šv. Komunijų.

Tradicija švęsti mėnesio 13-ąją dieną negęsta ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Šv. Mišias aukoja Lietuvos vyskupai, piligrimines keliones rengia arkivyskupijos dekanatų tikintieji.

Šią dieną Šiluvą užplūsta prašantys Marijos užtarimo įvairiomis asmeninėmis intencijomis, ypač meldžiamasi už Lietuvą. Dėkojama už suteiktą laisvės dovaną, prašoma laiminti šiandienos žmonių gyvenimą.